Bike&Ride

Nasz system parkingów dla rowerów umożliwia bezpieczne pozostawienie roweru i kontynuację dalszej podróży komunikacją zbiorową.

System Bike&Ride umożliwia zwiększenie dostępności oraz wzrost znaczenia i rentowności komunikacji zbiorowej poprzez integracje jej z transportem rowerowym. Wdrożenie systemu przekłada się na zwiększenie jakości środowiska miejskiego, zmniejszenie korków drogowych (kongestii) oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych.Tworzenie systemów bike and ride posiada duży potencjał do zmiany zachowań komunikacyjnych w Polsce oraz stanowi jeden z podstawowych elementów wdrażania zrównoważonej mobilności w miastach. Systemy Bike&Ride są wysoko rozwinięte w krajach Zachodniej Europy, m.in. w Holandii, Niemczech czy Skandynawii i coraz bardziej doceniane w Polsce.